Tingimused tellija esitatud materjalidele

Tööde failid palume saata trükikotta standartsete PDF, PS, PSD failidena, et vältida vigu failide konvertimisel.
Juhul, kui esitate maketi Microsoft Offices, saame faili viia vajalikku formaati.
Kõrgekvaliteediliste ja erinõuetega tööde esitamiseks Microsoft Office ei sobi.

Võtame vastu alljärgnevates formaatides faile:

1. Tekst:

Formaadis DOC ja RTF

2. Küljendus

QuarkXPress, Adobe PageMaker, Adobe Indesign
Makett tuleb esitada kataloogi kujul, kuhu on koondatud kõik trükises kasutatavad materjalid (pildid, šriftid jne).
Mitmejooneline trükis ei võimalda kasutada linke tekstiblokkide ja erinevate joonte vahel
Küljendus, mis on tehtud programmiga MS Word, MS Exel või MS PowerPoint eeldab lisaküljendust.

3. Rasterpildid

TIFF, EPS, PSD
Failides ei tohi olla lisavõimalusi (kanaleid, katteid jne), mida ei ole kasutatud esitatud maketis.
Tekst on vajalik konvertida rasterpildiks.
Optimaalsne lubatud eraldustase 300 dpi

4. Vektorgraafika

Corol Draw 13.0, Adobe Illustrator 7.0 – 12.0
Kõik šriftid tuleb viia kursiivi. Keerulisemad eriefektid (varjud, läbipaistvus jm) tuleb konvertida rasterpildiks.

PS, PDF
Tähistada tuleb lõikemärgid, murdekohad, arvesse tuleb võtta paberi suurus ja trükitavad, liimitavad või klammerdatavad alad. (juurdepääs lõikamiseks 2-5 mm).
Maketi autoril lasub kogu vastutus küljenduse õigsuse eest.
Koos PS failiga tuleb saata ka kontroll PDF fail või proovitrükis.
Väljund-eraldustase peab failidel olema 2400 dpi, lpi-150

5. Valmis fotovormid (kiled)

Esitatud kiledel ei tohi olla mehhaanilisi kahjustusi (ebemeid, kriimustusi, pragusid ega muid kahjustusi)
Fotovormid peavad sisaldama kogu vajaliku info (värvilahutuse, valtsimise, lõikamise jm). ja sagedusmeetri skaalasid lihe pikal poolel.
Komplektis fotovormidega esitab tellija kinnitatud väljatrüki PDF-is või värviproovid.

Kõik pretensioonid valmistoodangu värvide kohta võetakse vastu juhul, kui need erinevad värviproovist (Cromolin) mis on tehtud ühtedelt ja samadelt failidelt (kiledelt), millelt tehti trükkimine.