Ettevõttest BusinessPrint trükikoda

Trükikoda BusinessPrint on asutatud firmade ERAND, ERMECOL OÜ baasil ja töötab edukalt polügraafia turul alates 1994. aastast.

Trükikojas kasutatakse ofsett-trükki ja operatiivset digitaaltrükki.

Tellija soovil teostame blankettide ja visiitkaartide kujundamist.

Kalendrite, postkaartide ja raamatukaante kujundamisel saame kasutada stereo- ja variopiltide trükitehnikat.

Trükiarv on alates ühest eksemplarist kuni suurte tiraažideni (kuni 100 000 ekseplari ja rohkem).

Trükiteenusena pakume:

Meie töötajad omavad pikaajalist polügraafiatööstuse töötaja staaži.

Meie klientideks on ministeeriumid ja nende allasutused, pangad, tööstusettevõtted, reklaamifirmad, õppeasutused ning erakliendid. Tellijaid on nii Eestist kui ka välismaalt.